,

Les 3 I&PK

Tijdens de derde lesdag stonden het Enneagram, thema’s en talenten ontdekken op het programma. Ik was ervan overtuigd dat deze les me een stuk dichter bij mijn antwoord zou kunnen brengen, wat mijn talent is en hoe ik dit het beste kan gebruiken. Het Enneagram is een instrument voor persoonlijke transformatie en ontwikkeling. Je komt erachter waar je valkuilen liggen, wat je drijfveren zijn en hoe je vanuit je beperkingen naar je unieke talenten kunt bewegen.

Na de bekende grondingsoefening gingen we aan de slag met het Enneagram. Na het maken van de Quick Enneagram Sorting Test, werd al snel duidelijk welk basispersoonlijkheidstype je bent. Vaak zijn er twee persoonlijkheidstypes die het beste bij je aansluiten. Vanuit het persoonlijkheidstype vertoon je specifieke gedragskenmerken onder de invloed van stress of juist ontspannenheid. Dit systeem verschafte mij helder inzicht in mijn eigen handelen, en mijn drijfveren.

We gingen hier verder op in door heel bewust stil te staan bij onze basisangsten en basisverlangens die bij ieder type horen. Bij mij kwamen de twee persoonlijkheidstypes, Leider en Loyalist naar voren. Ieder persoonlijkheidstype heeft een onderbewuste boodschap overgehouden uit zijn/haar jeugd en bij mij was de belangrijkste boodschap:

“Het is niet goed jezelf te vertrouwen.”

De angst die hierbij hoort is zonder leiding of steun te zijn, waarbij je dus een basisverlangen ontwikkeld. In dit geval is dat het verlangen naar zekerheid (ontaard in gehechtheid aan overtuigingen). Plotseling werd het voor mij duidelijk waarom ik zoveel moeite heb met het volgen van mijn intuïtie. Ik moet overal bewijs voor hebben. Dat wat ik heldervoel, helderzie of helderweet, moet ik bevestigd zien door derden in wat voor een vorm dan ook wil ik mijn eigen intuïtie geloven. Ik ben gewoon gestopt met luisteren naar mijn intuïtie want kennelijk heb ik daar te vaak mijn neus mee gestoten. Er moet dus iets in mijn jeugd gebeurd zijn waarbij ik mijn zelfvertrouwen in mijn intuïtieve vermogens verloren heb. Als ik erover nadenk wat dat geweest kan zijn, kom ik niet tot een antwoord. Wel werd het voor mij duidelijk dat er een aantal bepalende momenten moeten zijn geweest waar ik in alle open-, en oprechtheid gezegd heb wat ik aanvoelde of wilde, maar dat anderen mij niet hoorden. Wat ik voelde werd ontkend, ontkracht of niet voor waar aangenomen. Het luisteren naar mijn hart (intuïtie) heb ik gewoon compleet afgeleerd. Ik ben mijn beslissingen voornamelijk gaan baseren op overtuigingen.

Daarnaast is de andere onderbewuste boodschap die bij mij overheerst het idee dat het niet goed is om kwetsbaar te zijn of iemand anders te vertrouwen. Is dit waarom ik een basisverlangen heb ontwikkeld waarbij ik mezelf altijd bescherm (ontaard in constant vechten)?. Ik neem mezelf voor om meer stil te staan bij de momenten dat ik bepaalde zaken echt aanvoel en het dan bij het rechte eind heb. Ik wil weer een positieve associatie hebben van mijn intuïtie.

Vervolgens gaan we verder met een meditatie die ons bewust maakt van ons alarmsysteem dat af gaat in de hersenen als er gevaar dreigt. Vaak wordt dit systeem aangedreven door ervaringen uit het verleden, waardoor we deze programmeringen opnieuw afdraaien als er ‘gevaar dreigt’. In zo’n geval nemen onze hersenen het compleet over van onze intuïtie en door te leren het alarmsysteem uit te schakelen, kunnen we met veel meer creativiteit en verbeeldingsvermogen naar een ‘gevaarlijke situatie’ kijken.

Dan komen we ook bij een meditatie waarbij we een kijkje gaan nemen in ons levensboek met daarin ons levensplan. We gaan terug naar het verleden, zelfs nog voor onze geboorte. Hier gaan we met onze ziel naar een speciale ruimte waar op een tafel een groot boek ligt. We gaan een kijkje nemen in dat boek en als we het open slaan krijgen we antwoord op de vraag “waarom we in dit leven gereïncarneerd zijn”. Tijdens deze meditatie merk ik dat mijn hersenen blijven ratelen; “De afgelopen tijd was ik erg veel aan het lezen over reïncarnatie en is het nu toeval dat we een meditatie doen die hiermee te maken heeft? Zou ik nu antwoord krijgen op wat ik zou moeten doen op deze aarde?”. Al die vragen razen door mijn hoofd, terwijl ik in ene een beeld door krijg van een groot, dik, zwaar, bordeauxrood gekleurd boek. De rug van het boek en de hoeken zijn bewerkt met gouden stukken. In ene weet ik dat ik in een vorig leven een man ben geweest met heel veel kennis. Het boek bevat heel veel kennis en tekst en mijn doel in dit leven is die kennis te delen. Voordat ik het weet is de meditatie voorbij, maar het delen van kennis blijft rondzingen in mijn hoofd. Wat en hoe dan?

 

De weken erna
Ik maak steeds vaker bijzondere gesprekken mee van mensen die zelf met het Enneagram bekend zijn of een intuïtieve opleiding gevolgd hebben. Maar met name de intensiteit van mijn dromen neemt toe…

Myst